KURSPLAN

Rymdsystemteknik 7,5 högskolepoäng

Space System Engineering
Avancerad nivå, R7029R
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-06-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

R7025R Ban- och attityddynamik; R7026R Rymdfarkostkontroll; R7018R Omborddatorer för rymdfarkoster; R7021R Rymdkommunikation; R7023R Framdrivning med rymdapplikationer; E7003R Rymdelektronik eller E7001R Rymdelektronik; R7024R Rymdmaterial och strukturer Goda färdigheter i engelska motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall tillägna sig kunskaper om principer och arbetsmetoder för design av rymdtekniska system.

Kursinnehåll
Begreppsmässig och preliminära designfaser av rymdtekniska system.
Metodologier för design av rymdtekniska system 
Analys och design av rymduppdrag.
Verifiering och validering av rymdtekniska system.
Testsystem och anläggningar.
Teknikberedskapsnivå (TRL).
Tillförlitlighet och riskanalys.
Kostnadsanalys.
Schemaläggning och planering av rymdprojekt.
Standarder och protokoll.
Rymdorganisationer.

Genomförande
Lektioner, projektbaserat arbete och datorlaborationer (preliminärt)

Examination
Inlämningsuppgifter (preliminärt)

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med R7020R Rymdfarkostdesign.

Examinator
Thomas Kuhn

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wertz J.R., Everett D.F., Puschell J.J. (Eds.), “Space Mission Engineering: The New SMAD,” Microcosm Press, 2011.
ISBN 978-1-881-883-15-9 (pb)
ISBN 978-1-881-883-16-6 (hb)

Fortescue P., Swinerd G., Stark J. (Eds.), “Spacecraft Systems Engineering,” 4th Edition, Wiley, 2011.
ISBN 978-0-470-75012-4
ISBN 978-1-119-97100-9 (eBook), tillgänglig vid LTUs bibliotek

Supplementär kurslitteratur
MacDonald M., Badescu V., "The International Handbook of Space Technology," Springer Praxis Books, 2014.
ISBN: 978-3-642-41101-4 (eBook), tillgänglig vid LTUs bibliotek

Berlin P., "Satellite Platform Design," Luleå University of Technology, 2014.
ISBN: 978-91-637-5330-5

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftG U 3 4 57.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.