Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i stålbyggnad 7,5 Högskolepoäng

Senior Design Project in Steel Construction
Grundnivå, S0001B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Stålbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Avgörs av examinatorn.Mål/Förväntat studieresultat
Att ge studenten möjlighet till fördjupade studier inom ett speciellt ämne/område.

Kursinnehåll
Avgörs från fall till fall.

Genomförande
Avgörs från fall till fall.

Examination
Bedömning av inlämningsuppgift.

Examinator
Milan Veljkovic

Övergångsbestämmelser
Kursen S0001B motsvarar kursen ABS119

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs när kursens inriktning och innehåll bestämts.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektrapport7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 2011-08-17