Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Estetiska lärprocesser i specialpedagogiska verksamheter

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0002P
För dig som är intresserad av hur estetiska och skapande uttrycksformer kan användas som verktyg för identifikation, meningsskapande och personlig utveckling i pedagogisk eller social verksamhet. Tre träffar i Luleå, därutöver distansundervisning.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2013