Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Branddynamik I

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0003B
Kursen ger grundläggande kunskaper om branddynamiska fenomen av betydelse för dimensionering av brandskydd.

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs kan beskriva brandförlopp, speciellt vid rumsbränder. Studenten ska också kunna beräkna effektutveckling vid bränder, flamhöjder, och flöden samt temperaturer i brandplymer. Kursen behandlar även värmeöverföring och temperaturutveckling vid rumsbränder.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265