Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Examensarbete statsvetenskap, kandidat

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0003N
Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att fritt och självständigt genomföra ett större uppsatsarbete.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2014