Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Specialpedagogik A, grundkurs

30 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0004P
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Kursen har sin utgångspunkt i en tvärvetenskaplig teoribildning och i kursen betonas en helhetssyn på människan. Den behandlar specialpedagogik ur ett historiskt, - samhälls- och vetenskapligt perspektiv tillsammans med centrala specialpedagogiska begrepp samt hur olika faktorer påverkar individers möjligheter till delaktighet, utveckling och lärande. Kursen ges på halvfart och genomförs som distanskurs via distansöverbryggande teknik. Det innebär att kontinuerlig reflektion, kommunikation, föreläsningar och examinationer sker via distansöverbryggande teknik. Nätuppkoppling, webbkamera samt hörlurar och mikrofon är krav för deltagande. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna-Carin Holmgren, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492274