KURSPLAN

Projektkurs i brandteknik 7,5 Högskolepoäng

Project course in fire engineering
Grundnivå, S0005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten känna till hur Räddningstjänsten fungera vid: • utryckning till brandolycksplats • utryckning till trafikolycksplats • utryckning till drunkningsolycka • utryckning till kemikalieolycka • kunskap om Räddningstjänstens utrustning

Kursinnehåll
- Andningsfysiologi och andningsskydd - Brandförlopp - Släckningsmedel - Räddningstjänstens arbetsredskap vid brandolycksplats, trafikolycksplats och drunkningsolycksplats

Genomförande
Undervisningen består av tre veckors praktiska övningar och lektioner på Räddningstjänstens övningsfält, Hertsön, Räddningsverkets skola, Sandön och självstudier. Övningsveckorna kan helt eller delvis genomföras utanför ordinarie terminstid. Beslutas i samråd mellan examinator, övningsplatsen och aktuella studenter.

Examination
Aktiv närvaro vid praktiska övningar och skriftlig fördjupningsrapport i en av Räddningstjänstens insatser

Övrigt
Vissa kostnader i samband med kursveckorna utanför Porsön står den enskilde studenten för.

Examinator
Alexandra Byström

Övergångsbestämmelser
Kursen S0005B motsvarar kursen ABS130

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelade stenciler

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Praktiska övningar4.5TG U G#
0002Rapport3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.