Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i brandteknik 7,5 Högskolepoäng

Project course in fire engineering
Grundnivå, S0005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2010 Lp 2 - Vår 2011 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Kursen förutsätter grundläggande behörighet.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten känna till hur Räddningstjänsten fungera vid:
• utryckning till brandolycksplats
• utryckning till trafikolycksplats
• utryckning till drunkningsolycka
• utryckning till kemikalieolycka
• kunskap om Räddningstjänstens utrustning

Kursinnehåll
- Andningsfysiologi och andningsskydd
- Brandförlopp
- Släckningsmedel
- Räddningstjänstens arbetsredskap vid brandolycksplats, trafikolycksplats och drunkningsolycksplats

Genomförande
Undervisningen består av tre veckors praktiska övningar och lektioner på Räddningstjänstens övningsfält, Hertsön, Räddningsverkets skola, Sandön och självstudier. Övningsveckorna kan helt eller delvis genomföras utanför ordinarie terminstid. Beslutas i samråd mellan examinator, övningsplatsen och aktuella studenter.

Examination
Aktiv närvaro vid praktiska övningar och skriftlig fördjupningsrapport i en av Räddningstjänstens insatser

Övrigt
Kostnader för hälsotester och resor i samband med kursveckorna utanför Porsön står den enskilde studenten för.

Examinator
Milan Veljkovic

Övergångsbestämmelser
Kursen S0005B motsvarar kursen ABS130

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Utdelade stenciler

Kursgivare
Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Praktiska övningar4.5U G#
0002Rapport3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för samhällsbyggnad 2010-10-08