Hoppa till innehållet

Varför behövs kunskap i specialpedagogik

Publicerad: 15 april 2011

Det finns en tendens idag att enbart se människors svårigheter i skolan/samhället som ett problem ho personerna själva. Det pratas om att förstå hjärnans funktion och psykologiska aspekter på olika problem

  • Varför provocerar vissa barn mer än andra?
  • Hur ökar jag tolerensen för olikheter på min skola/verksamhet?
  • Hur kan jag förändra den sociala miljön i gruppen, för att öka varje elevs delaktighet och optimala utveckling?
  • Vad betyder det att diagnostisera barn i svårigheter?
  • Hur ska vi skapa en god lärande miljö och förhålla oss till barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar och behov av stöd finns?

Det är några exempel på frågor som du kan få svar på genom att läsa fristående kurser i specialpedagogik hos oss på Luleå tekniska universitet