Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Specialpedagogik B, fortsättningskurs

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0005P
Kursen är en fördjupning inom det specialpedagogiska området med fokus på möjligheter och hinder för utveckling och lärande. Kursen introduceras vid en obligatorisk campusträff. Övriga obligatoriska träffar genomförs via teknink ca en gång per månad.

I kursen belyses tvärvetenskapliga centrala begrepp och teorier inom området.Forskning och utbildning inom specialpedagogik behandlar perspektiv som är riktade mot olika perspektiv av individens delaktighet, kommunikation och lärande. Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet samt vidareutveckla ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Kontinuerlig reflektion, kommunikation, föreläsningar och examninationer sker via distansöverbryggande teknik via nätet ca en gång i månaden.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna-Carin Holmgren, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492274