Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Specialpedagogik B, fortsättningskurs

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0005P
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Kursen belyser tvärvetenskapliga centrala begrepp och teorier. Den behandlar perspektiv riktade mot individers delaktighet, kommunikation och lärande samt olika begrepp och synsätt på funktionsnedsättning. Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet samt vidareutveckla ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.  Kursen ges på halvfart och genomförs som distanskurs via distansöverbryggande teknik. Det innebär att kontinuerlig reflektion, kommunikation, föreläsningar och examinationer sker via distansöverbryggande teknik. Nätuppkoppling, webbkamera samt hörlurar och mikrofon är krav för deltagande.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna-Carin Holmgren, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492274