Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Brandtekniska beräkningar

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0006B
Kursen ger grundläggande kunskaper om bränders termiska påverkan på olika material och konstruktioner.

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs kan beräkna värmeöverföring till ytor som utsätts för heta gaser och strålning genom brand. I kursen ingår även enkla metoder för att uppskatta tiden det tar för olika material att antändas, samt metoder för att beräkna de temperaturer som uppstår i konstruktioner exponerade för bränder.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265