Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Programmering av realtidsgrafik 7,5 högskolepoäng

Real-time computer graphics programming
Grundnivå, S0006E
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper i matematik samt programmering, t.ex D0037D Objektorienterad programmering, D0009E Introduktion till programmering, D0041D Datastrukturer och algoritmer, M0043M Integralkalkyl och linjär algebra eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenten förståelse för teorier inom området datorgrafik, samt förståelse för underliggande principer och algoritmer bakom realtidsrendering. Studenten skall kunna: 
 • Med brett kunnande inom området datorgrafik förstå samband på systemnivå, och tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar. Det visas genom redovisning av koncept för realtidsrendering i datorspel .   
 • Modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för realtidsrendering inom datorspel. Det visas genom laboration med simulering.
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Det visas genom redovisning av fördjupningsstudie med identifiering av fortsatt arbete.
 • Förstå, implementera och utveckla algoritmer för datorgrafik och realtidsrendering i datorspel.
 • Ha insikt i datorgrafikens roll i datorspel samt insikt i utvecklingsprocessen.
 • Förstå grundläggande optimeringsalgoritmer för realtidsgrafik

Kursinnehåll
Under kursens gång behandlas: 
 • Rendering Pipeline
 • Grundläggande verktyg för manipulering av objekt och vyer
 • Scene graph
 • Datastrukturer för realtidsrendering
 • Definition av material och ljus
 • Texturering
 • Realtidsljussättning och shading
 • Optimeringsalgoritmer för realtidsgrafik

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Seminarier baseras på aktuella vetenskapliga publikationer. Obligatoriskt deltagande vid laborationer och seminarier.

Examination
Obligatoriska inlämningsuppgifter eller seminarier kan förekomma. Varje inlämningsuppgift betygssätts, varefter slutbetyget för kursen är en sammanvägning av dessa betyg. I varje inlämningsuppgift specificeras vad som krävs för respektive betyg.

Examinator
Patrik Holmlund

Övergångsbestämmelser
Kursen S0006E motsvarar kursen s0016d

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Real-Time Rendering, Fourth Edition
Författare: Akenine-Möller Tomas, Haines Eric, Naty Hoffman
ISBN-10: 9781138627000

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005LaborationU G#0.50ObligatoriskH20
0006LaborationU G#1.00ObligatoriskH20
0007LaborationU G#1.00ObligatoriskH20
0008LaborationU G#1.00ObligatoriskH20
0009LaborationG U 3 4 52.00ObligatoriskH20
0010LaborationG U 3 4 52.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-06-18