Hoppa till innehållet
Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Statsvetenskap A, Jämförande politik

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0007N
Vad handlar politik om och hur fungerar demokratin i olika länder? Kursen ger dig kunskap om de grundläggande begreppen och sammanhang i moderna politiska system.

Studiet av jämförande politik inleds med en grundläggande översikt över teorier och metoder i komparativ (jämförande) politik. Därefter görs fallstudier av och jämförelser mellan ett antal staters politiska system, bland annat med avseende på nationsbyggnad, samhällsstruktur och konfliktdimensioner, konstitutionella lösningar, maktförhållanden, opinionsbildning, ekonomisk politik samt partiers och intresseorganisationers roll i det politiska systemet. De centrala politiska institutionerna utgör huvudsakligt fokus för jämförelserna.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492331
Rum: A316 - Luleå»