Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i branddynamik 7,5 Högskolepoäng

Project Course in Fire Dynamics
Grundnivå, S0008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 1 månads arbetslivserfarenhet inom brandteknisk provning vilket skall styrkas med intyg från arbetsgivare.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall förstå branddynamik och kunna utföra branddynamiska beräkningar relaterad till brandteknisk provning

Kursinnehåll

Branddynamik relaterad till brandteknisk provning.


Genomförande
Kursen ges i form av föreläsning och räkneövningar där närvaro är obligatorisk. Kursen innehåller individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med skriftlig examen.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg samt godkända inlämningsuppgifter och labbrapport.

Examinator
Michael Försth

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13