Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Statsvetenskap B, Politisk teori

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0009N
Kursen är en fortsättningskurs i politisk teori och ger en fördjupad inblick i disciplinen. I kursen kopplas dagens politiska problem till statsvetenskaplig teoribildning.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2012