Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Grundläggande läs- och skrivinlärning 1

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0010S
Grundläggande läs- och skrivinlärning. Obligatorisk kurs: Lärare för de tidigare skolåren.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013