Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Brandfysik

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0011B
Denna kurs ger förståelse om fysiken bakom många fenomen som är relaterade till bränder.

Kursen ger en fysikalisk beskrivning av hur en brand växelverkar med sin omgivning och hur materia påverkas av bränder.

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

•Beskriva, förstå och tillämpa elektromagnetisk växelverkan mellan bränder och dess omgivningar.

•Beskriva, förstå och tillämpa kondenserade tillståndets fysik för beräkning av materialegenskaper såsom längdutvidgningskoefficient, värmeledningsförmåga och specifik värme.

•Beskriva, förklara och tillämpa hur sot och vätskesprayer växelverkar med bränder.

•Beskriva, förklara och tillämpa fluiddynamik för att ställa upp samt bedöma analytiska/tvåzons-/CFD-beräkningar tillämpade på bränder. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265