Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Statsvetenskap B, Att bygga kunskap - Metod

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0011N
Hur gör man när man vill veta? Samhällsvetenskapliga undersökningsförfaranden behandlas. Kursen fokuserar på särdragen och användbarheten av olika kvalitativa och kvantitativa metoder.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2013