KURSPLAN

Spelmotorarkitektur 7,5 högskolepoäng

Game engine architecture
Grundnivå, S0012D
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av LTU Skellefteå 2007-12-08 att gälla från H08.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 15 hp matematik: - M0038M Matematik I, M0043M Matematik II, M0039M Matematik III eller motsvarande 30 hp programmering med inriktning mot grafikprogrammering: - D0009E Introduktion till programmering, D0037D Objektorienterad programmering, D0041D Datastrukturer och algoritmer, D0036D Nätverksprogrammering, S0006E Programmering av realtidsgrafik eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen avser att ge kunskap om spelmotorers funktion och uppbyggnad samt hur dessa kan förändras för att utöka/modifiera dess funktionalitet.

Studenten skall kunna:

  • Med brett kunnande inom området datorspelsutveckling förstå samband på systemnivå, och tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar i spelmotorer.
  • Modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för de komponenter som används i ett datorspel och deras implementation i en spelmotor.
  • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Detta genom att analysera en befintlig spelmotor och tillföra ny funktionalitet.
  • Visa förståelse för spelmotorers arkitektur samt utvecklingsmiljöer
  • Visa kunskap om de olika delsystem som en spelmotor består av samt kunna använda dess API
  • Kunna identifiera kritiska delsystem ur ett designperspektiv för olika speltyper
  • Kunna förstå och kommunicera de specifika problem som datorgrafiker kan få baserat på en aktuell spelmotor
  • Visa kunskap att praktiskt modifiera funktionaliteten i en spelmotor

Kursinnehåll

Spelmotorers arkitektur, delkomponenter; deras syfte, funktion, krav samt inbördes relationer. Spelmotorer och utvecklingsmiljöer för olika plattformar och speltillämpningar, API:er, analys av prestanda och funktionalitet. Produktionspipeline och dess påverkan på design, grafiska objekt samt utvecklingsmetodik.


Genomförande
Föreläsningar och laborationer. Enskilt och grupparbete med regelbundna presentationer av resultat, progress samt genomförande.

Examination
Obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examinator
Patrik Holmlund

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Inlämningsuppgift 1G U 3 4 52.50ObligatoriskV12
0004Inlämningsuppgift 2G U 3 4 52.50ObligatoriskV12
0005Inlämningsuppgift 3G U 3 4 52.50ObligatoriskV12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.