Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Direktmixning multikanal 5.1 7,5 högskolepoäng

Live mixing in surround
Grundnivå, S0012F
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. S0016F LJudteknik 1, S0017F Ljudteknik 2, L0011A Akustik för ljudproduktion, S0015F Direktsändning och distribution


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för utvalda begrepp inom surroundljud och tillämpa dessa
 • utifrån givna förutsättningar och tidsramar genomföra direktmix till olika reproduktionsformat
 • utifrån givna förutsättningar identifiera och värdera ljudtekniska kvalitetsparametrar vid analys av surroundljud
 • beskriva och motivera de konstnärliga avvägningar som förekommer vid mix av olika reproduktionsformat

Kursinnehåll
Grunder i surroundljud
 • reproduktionsformat
 • högtalaruppställning
 • bass management
 • psykoakustiska aspekter, riktning, rymd, djup

Direktmix av surroundljud
 • analys av surroundinspelningar
 • strategier vid mix och panorering av surroundljud
 • konstnärliga avvägningar vid direktmix till surroundformat
 • mixerbord för surroundljud

Genomförande
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och analys av surroundinspelningar, samt genom att flerspårsinspelningar från konserter används för att göra en mix till olika reproduktionsformat, företrädesvis 5.1, i en simulerad direktsändning.

Examination
Sker i form av inlämningsuppgifter, duggor, en skriftlig tentamen samt en slutredovisning i 5.1 mixning.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Övergångsbestämmelser
Motsvarar MUL089

Examinator
Jan Berg

Övergångsbestämmelser
Kursen S0012F motsvarar kursen MUL089

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tomlinson Holman Surround sound: up and running Second Edition

Rapport och uppsatser, Författare: Backman, Jarl
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 1999
ISBN 10: 9144004176
Upplaga: 1

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH08
0005SlutredovisningU G#3.00ObligatoriskH13
0006ExaminationsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Institutionen för musik och medier 2007-03-01

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15