Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Att arbeta stödjande med barn och unga i socioemotionella svårigheter

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0012P
Kursen vänder sig till dig som arbetar med barn och unga och vill fördjupa dina kunskaper om socioemotionella svårigheter ur sociokulturella och specialpedagogiska perspektiv.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2013