Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ljudelektronik 1 7,5 högskolepoäng

Audio electronics 1
Grundnivå, S0013F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:

 • identifiera funktionen hos analog ljudutrustning genom tolkning av enkla block- och kretsscheman
 • dimensionera enkla förstärkarsteg och filter
 • förstå orsaker till störningar i vissa givna situationer och kunna avhjälpa dessa
 • göra mätningar av fysikaliska kvalitetsparametrar i ljudsystem och tolka mätdata
 • tillämpa grundläggande lödteknik

Kursinnehåll
 • kretsteori
 • förstärkning
 • växelström
 • filter
 • transformator
 • blockschemaläsning
 • störningar
 • obalanserade och balanserade system
 • mätteknik
 • relevanta matematiska beräkningar
 • lödning

Genomförande
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och laborationer.

Examination
Kursen examineras genom tentamina, löduppgift samt laborationer och rapporter.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Jan Berg

Övergångsbestämmelser
Kursen S0013F motsvarar kursen MUL091

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Johnsson, Bo. Analoga kretsar. A, Faktabok. 2004. ISBN-91-47-01844-5. 1 uppl. http://libris.kb.se/bib/9623806
Johnsson, Bo. Analoga kretsar. A, Övningshäfte. 2004. ISBN 91-47-01846-1. 1. uppl. http://libris.kb.se/bib/9676715
Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. 2008. -2., uppdaterade (och utök) uppl.
Kompendier och lösblad

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G#6.00ObligatoriskH07
0002LaborationerU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Institutionen för musik och medier 2007-03-01

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17