Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ljudelektronik 2 7,5 Högskolepoäng

Audio electronics 2
Grundnivå, S0014F
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Institutionen för musik och medier 2007-03-01

Reviderad
Institutionen för musik och medier 2007-03-01

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

S0013F Ljudelektronik 1, MUL091 Ljudelektronik 1 eller MUL060 El-teleteknik 1Mål/Förväntat studieresultat
-kunna dimensionera förstärkarkedjor i enklare ljudteknisk utrustning
-kunna läsa och rita kretsscheman
-förstå uppbyggnad av ljudteknisk utrustning och system
-kunna förstå och koppla ljudsystem ur störningsaspekter

Kursinnehåll
-analoga signalvägar i mixerbord och annan ljudteknisk utrustning
-effektsteg, arbetsklassificering
-konstruktionsaspekter av ljudelektroniska apparater
-ledningsteori
-Störningsreducering vid ljudsystemuppbyggnad
-Byggprojekt

Genomförande
Föreläsningar
Konstruktionsprojekt

Examination
Tentamen och projektarbete

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Jan Berg

Övergångsbestämmelser
Kursen S0014F motsvarar kursen MUL092

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendier och lösblad.
Elektronik 2000, Analog elektronik, grundbok
Elektronik 2000, Analog elektronik, övningsbok
Rapporter och uppsatser, Jarl Backman

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0U G#
0002Projektarbete4.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.