Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Spelkonsoler och system 7,5 högskolepoäng

Game consoles and systems
Grundnivå, S0017D
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt matematik motsvarande: M0050M Matematiska grunder och derivator M0051M Integraler, vektorer och matriser M0052M Differentialekvationer och transformteori Samt programmeringskunskaper motsvarande: D0009E Introduktion till programmering D0037D Objektorienterad programmering S0006E Programmering av realtidsgrafik D0041D Datastrukturer och algoritmer


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen avser att ge kunskap om spelkonsolers funktion och uppbyggnad samt de systemaspekter som berör nätverksspelande för så väl konsoler som PC.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • brett kunnande inom området datorspelsutveckling samt förstå samband på systemnivå
 • förmåga att tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar. Det visas genom redovisning av koncept för ett spel .
 • förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för system inom datorspel. Det visas genom laboration med simulering.
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Det visas genom redovisning av projekt och laborationer med identifiering av fortsatt arbete.
 • kunskap och erfarenhet om hur spelkonsoler och system är uppbyggda och fungerar.
 • fördjupad kunskap om konsolers begränsningar och fördelar.

Kursinnehåll
Under kursens gång behandlas:
 • Ge fördjupade kunskap om konsolers begränsningar och fördelar
 • Systems grundläggande funktion och implementation
 • Skillnader mellan olika konsolplattformars – fördelar och nackdelar
 • Spelutvecklingsprocessen för konsoler samt dess avvikelser mot utveckling för PC miljö.
 • Praktisk erfarenhet av implemetation av spel på någon platform
 • Parallela system
 • Data orienterad design
 • Cloud computing

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och redovisningar. Obligatoriskt deltagande vid laborationer och redovisningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Obligatoriska inlämningsuppgifter samt muntlig presentation.
Varje inlämningsuppgift betygssätts, varefter slutbetyget för kursen är en sammanvägning av dessa betyg. I varje inlämningsuppgift specificeras vad som krävs för respektive betyg.

Examinator
Patrik Holmlund

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1
Utdelat material..

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Inlämningsuppgift 1G U 3 4 51.00ObligatoriskH11
0006Inlämningsuppgift 2G U 3 4 52.00ObligatoriskH11
0007Inlämningsuppgift 3G U 3 4 52.00ObligatoriskH11
0008Inlämningsuppgift 4U G#2.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2010-02-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17