KURSPLAN

Spelkonsoler och system 7,5 högskolepoäng

Game consoles and systems
Grundnivå, S0017D
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2010-02-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik motsvarande: M0029M Differentialkalkyl M0030M Linjär algebra och integralkalkyl M0031M - Linjär algebra och differentialkalkyl Samt programmeringskunskaper motsvarande: D0009E Introduktion till programmering D0037D Objektorienterad programmering D0034D Algoritmer och datastrukturer D0020D Grafikprogrammering grunder


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen avser att ge kunskap om spelkonsolers funktion och uppbyggnad samt de systemaspekter som berör nätverksspelande för så väl konsoler som PC.

 • Med brett kunnande inom området datorspelsutveckling förstå samband på systemnivå, och tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar. Det visas genom redovisning av koncept för ett spel .
 • Modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för system inom datorspel. Det visas genom laboration med simulering.
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Det visas genom redovisning av projekt och laborationer med identifiering av fortsatt arbete.
 • Ge kunskaper och erfarenhet om hur spelkonsoler och system är uppbyggda och fungerar.
 • Ge fördjupade kunskap om konsolers begränsningar och fördelar.


Kursinnehåll

Under kursens gång behandlas:

 • Ge fördjupade kunskap om konsolers begränsningar och fördelar
 • Systems grundläggande funktion och implementation
 • Skillnader mellan olika konsolplattformars – fördelar och nackdelar
 • Spelutvecklingsprocessen för konsoler samt dess avvikelser mot utveckling för PC miljö.
 • Praktisk erfarenhet av implemetation av spel på någon platform
 • Parallela system
 • Data orienterad design
 • Cloud computing


Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och redovisningar. Obligatoriskt deltagande vid laborationer och redovisningar.


Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter eller redovisningar kan förekomma.
Varje inlämnigsuppgift betygssätts, varefter slutbetyget för kursen är en sammanvägning av dessa betyg. I varje inlämningsuppgift specificeras vad som krävs för respective betyg.


Examinator
Patrik Holmlund

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material..

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005Inlämningsuppgift 1G U 3 4 51.00ObligatoriskH11
0006Inlämningsuppgift 2G U 3 4 52.00ObligatoriskH11
0007Inlämningsuppgift 3G U 3 4 52.00ObligatoriskH11
0008Inlämningsuppgift 4U G#2.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.