Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Statsvetenskap C, Policyanalys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0017N
Kursen ger grundläggande kunskaper i analys av hur en offentlig policy blir till. I kursen behandlas olika typer av ansatser inom den samtida policyforskningen.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2015