KURSPLAN

Spel- och applikationsutveckling på Android 7,5 Högskolepoäng

Android Game and Application Development
Grundnivå, S0020D
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2010-10-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Jonny Johansson, Institutionen för System- och rymdteknik 2014-04-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i objektorienterad programmering på universitetsnivå (t ex Java, C++, C#, Objective-C). Java rekommenderas. Yrkeserfarenhet av objektorienterad programmering kan ge behörighet. Icke formell behörighet skall styrkas med intyg.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att du ska lära dig grunderna i Android operativsystem och android SDK för att kunna skapa egna applikationer.

Du lär dig använda Android APIs och att skapa komponenter som activities, services och widgets samt grundläggande grafik, ljud och sensor funktioner.


Kursinnehåll

Kursen behandlar dom viktigaste sektionerna i Android platformen och Android SDKn, samt introducerar användningen av Eclipse IDE och kopplingen till en Android emulator eller Android telefon.


Genomförande

För undervisningen används en Internetbaserad lärandemiljö. I lärandemiljön finnas studiehandledning, studiematerial, laborationsuppgifter, diskussionsforum mm.


Examination

Examination sker i form av inlämningsuppgifter. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Examination kan ske max tre år efter kursregistrering. Ej fullständig laborationskurs kan medföra att hela laborationskursen måste göras om.


Examinator
Johannes Hirche

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen obligatorisk kurslitteratur.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift 11.5G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgift 21.5G U 3 4 5
0003Inlämningsuppgift 31.5G U 3 4 5
0004Inlämningsuppgift 41.5G U 3 4 5
0005Inlämningsuppgift 51.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.