Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Motiverande samtal

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0021H
Metoden riktar sig till dej som i ditt nuvarande eller kommande arbete vill hjälpa människor till beteende och/eller livsstilsförändringar på dennes egna villkor. Kursen ges dagtid.

Kursen är en grundläggande kurs i Motiverande samtal som syftar till att studenten efter kursen ska kunna:

- Tillämpa motiverande samtal i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring inom det egna yrkesområdet.
- Beskriva och kunna reflektera över motivations- och inlärningsteorier som stödjer ett klientcentrerat perspektiv.
- Prioritera situationer som är lämpliga för att använda motiverande samtal inom det egna yrkesområdet.
- Reflektera över tillämpning av motiverande samtal i förhållande till etiska aspekter.
- Reflektera över den egna genomförandeprocessen och det egna lärandet.
 
Observera att kursen ges dagtid med obligatoriska moment. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Carina Karlsson

Carina Karlsson, Universitetsadjunkt

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-492307
Rum: S120 - Luleå»