Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Kommunal demokrati A

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0023N
Vem styr i kommunen och hur kan jag få vara med? Kursen behandlar det lokala politiska livet, beslutsprocesser, förutsättningar för demokrati och maktutövning.

Kursens mål är att ge kunskaper kring politiska processer på lokal nivå, innehållande lokala förutsättningar för demokrati och maktutövning. Vidare syftar kursen till att ge insikter i olika intressens betydelse för styrning och kontroll.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mikael Sevä

Mikael Sevä, Biträdande universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492966
Rum: A313 - Luleå»