Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Efterbearbetning 5.1 7,5 högskolepoäng

Post production 5.1
Grundnivå, S0024F
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt S0016F Ljudteknik 1, S0017F Ljudteknik 2, S0012F Direktmix multikanal 5.1, S0027F Filmljudteknik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:
 • utifrån givna förutsättningar och tidsramar använda sig av de tekniker för ljuddesign och ljudtekniska verktyg som används vid mix av surroundljud för film
 • självständigt identifiera, värdera och lösa tekniska och konstnärliga problem och frågeställningar som uppstår vid efterbearbetning av ljud i  surroundljud-format
 • utifrån givna förutsättningar identifiera, värdera och diskutera konstnärliga frågor och ljudtekniska kvalitetsparametrar vid analys av surroundljud.

Kursinnehåll
 • dramaturgi, bildberättande
 • ljuddesignens estetik och metod
 • analys av lyssningsexempel
 • dialog och effekthantering
 • mixmetodik
 • format och arbetsprodukter
 • ljuddesignverksamheten
 • surroundljud inom bild/TV-produktion

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, projektarbeten, samt handledda övningar i att mixa befintliga ljud i surround till rörlig bild. Vissa föreläsningar ges på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, samt projekt, rapporter och presentationer som bearbetas vid seminarier där varje student bidrar till klassdiskussioner och ger feedback till andra studenter.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Övergångsbestämmelser
Motsvarar S0019F och MUT899

Examinator
Nyssim Lefford

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sound for Film and Television
av Tomlinson Holman

ISBN10: 0240813308
ISBN13: 9780240813301 Upplaga: 1

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Hemarbete, övriga uppgifter och Film/TV-projektU G#7.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekt 2008-02-05

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16