KURSPLAN

Musikakustik & lyssningsrum 7,5 Högskolepoäng

Music acoustics and listening rooms
Grundnivå, S0025F
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Institutionen för musik och medier 2008-02-05

Reviderad
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Kursen förutsätter kunskaper motsvarande L0011A.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• Redogöra för design och simulering av akustiken i en inspelningsstudio med lyssningsrum som fungerar som kontrollrum.
• Föreslå och uppskatta dimensioner för konstruktionsdetaljer som motsvarar kraven för en inspelningsstudio respektive lyssningsrum.
• Redogöra för grundläggande högtalarteknik.

Kursinnehåll
• Praktisk akustikdesign av kontrollrum för stereo och surround
• Materialkännedom
• Grundläggande högtalarteknik
• Fördjupning genom datorsimulering av rumsakustik

   Genomförande
   • Lektioner och handledning
   • Laborationer
   • Konstruktionsprojekt i akustik

   Examination
   Skriftlig tentamen i slutet av kursen. Skriftlig redovisning av laborationerna samt skriftlig och/eller muntlig redovisning av projektarbete.

   Examinator
   Fredrik Ljunggren

   Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
   • Everest & Pohlmann: Master Handbook of Acoustics, McGraw-Hill
   • Cöster: Kompendium för högtalarbyggare
   • Diverse särtryck som delges under kursen

   Kursgivare
   Institutionen för konst, kommunikation och lärande

   Prov
   ProvnrTypHpBetyg
   0001Tentamen3.5U G#
   0002Projekt4.0U G#

   Studiehandledning
   Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.