Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Människan och Jordens resurser

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0025N
Kursen behandlar hur politiska, ideologiska, rättsliga och ekonomiska faktorer begränsar och öppnar möjligheter att nå ett hållbart resursutnyttjande.

Efter kursen skall studenten kunna visa prov på att besitta en grundläggande kännedom om hur man inom statsvetenskaplig, rättsvetenskaplig och nationalekonomisk forskning analyserar sammanhangen bakom olika naturresurs- och miljöproblem. Detta innebär att studenten skall kunna visa att de kan identifiera och redogöra för innebörden i en rad centrala begrepp de tre forskningsämnena använder vid analys av olika frågeställningar som aktualiseras under kursen.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Carina Lundmark

Carina Lundmark, Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492503