Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Svenska som andraspråk B

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0025S
Kursen vänder sig till dig som vill undervisa i ämnet svenska som andraspråk.
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i svenska som andraspråk och om språkets betydelse för lärande, utveckling och identitet. Kursen ger även vidgade kunskaper om flerspråkighet och andraspråksinlärning. Genom praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper ges möjlighet att öva förmågan att bedöma språkkunskaper i svenska som andraspråk.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr, Universitetsadjunkt

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491552