Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Statsvetenskap C, Förvaltningsmodeller i teori och praktik

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0027N
Kursen introducerar teoretiska utgångspunkter för studiet av förvaltning. Centralt är studiet av hur värden såsom demokrati och effektivitet tillgodoses genom olika förvaltningstraditioner.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2014