Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikinspelningsteknik 1 7,5 högskolepoäng

Music recording technique 1
Grundnivå, S0028F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

 • självständigt planera och genomföra en inspelning av genretrogen populärmusik efter eget val
 • självständigt identifiera, värdera och lösa tekniska och konstnärliga problem samt frågeställningar som har betydelse för resultatet av inspelning och mix
 • utifrån givna frågeställningar reflektera över samarbetet och dialogen mellan aktörerna i inspelningssituationen

Kursinnehåll
 • planering av musikinspelning i studio
 • val av mikrofoner
 • genomförande av planerad inspelning
 • klangbearbetning
 • mixautomation
 • konstnärliga aspekter på mix
 • genrekunskap
 • dokumentation av inspelning
 • klingande genrereferenser
 • roller och samverkan vid musikinspelning i studio
 • kostnadsberäkning av produktionen

Genomförande
Föreläsningar, seminarier och inspelningsprojekt.

Examination
Praktisk tentamen och inlämningsuppgifter. Studenternas inspelningar examineras vid seminarium där varje student fungerar som opponent och respondent

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar MUL048.

Examinator
Erik Nordström

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Owsinski, Bobby: The Mixing Engineer's Handbook 2013. ISBN 9781285420875
Case Alex: Sound FX senaste upplagan ISBN10: 0240520327

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Projektinspelning/projektrapport/opponentrapportU G#3.50ObligatoriskH08
0004SlutredovisningU G#3.50ObligatoriskH13
0006Laboration - KompressoruppgiftenU G#0.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekt 2008-02-05

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14