Hoppa till innehållet


KURSPLAN

The Swedish Way - history, culture and governance in Sweden 7,5 högskolepoäng

The Swedish Way - history, culture and governance in Sweden
Grundnivå, S0028N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Det övergripande syftet med kursen är att belysa det svenska samhället genom ett statsvetenskapligt betraktelsesätt: detta inkluderar grundläggande kunskaper om det politiska systemet och svensk politik, betydelsen av social välfärd, Sveriges demokratiska utveckling, styrelseskick, konstitution och rättsliga system.

Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa förmåga att:
- Beskriva det svenska samhällets centrala aspekter: dess historia, kultur, det politiska och rättsliga systemet
- Genomföra jämförande analyser mellan Sverige och studentens hemland och muntligt presentera dessa resultat
- Författa en skriftlig rapport, baserad på den jämförande analysen, enligt instruktioner och givna tidsramar


Kursinnehåll
Den första delen av kursen introducerar det svenska samhället och det politiska och rättsliga systemet, dess historiska utveckling och nuvarande struktur. Tyngdpunkten ligger på det svenska systemets särdrag. Vad kännetecknar det svenska sättet att leva och det svenska styrelseskicket? Den andra delen av kursen jämför Sverige med andra länder.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar som introducerar det svenska samhället, det politiska och rättsliga systemet i dess nuvarande utformning och historiska utveckling. Studenterna utför två komparativa studier som presenteras muntligt och diskuteras i klassen. Den ena studien sammanfattas i en skriftlig rapport. Kursen har även kulturella inslag, exempelvis en dag där temat är svensk mat och fika.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av en rapport samt muntliga och skriftliga presentationer. Den första presentationen bygger på en analys av det svenska välfärdssystemet. Varje grupp presenterar en aspekt av det svenska välfärdssystemet och belyser dess utmärkande egenskaper i förhållande till välfärdssystemet i studenternas hemländer. Den andra presentationen är kopplad till den skriftliga rapporten. Varje grupp analyserar och presenterar en valfri aspekt av Sveriges politiska och rättsliga system som därefter jämförs med studenternas hemländer. Rapporten presenteras och diskuteras muntligt och skriftligt vid ett seminarium.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar kurserna S0001N och IES017.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Larsson, T., and H. Bäck (2008) Governing and Governance in Sweden. Lund: Studentlitteratur.
Lindbom, A. (2001) Dismantling the Social Democratic Welfare Model? Has the Swedish Welfare State Lost its Defining Characteristics? Scandinavian Political Studies 24 (3): 171-193.
Pierre, J. (2015) The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press.
Rothstein, B., and D. Stolle (2003) Introduction: Social Capital in Scandinavia. Scandinavian Political Studies 26(1):1-26.
Information and reports from official websites.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002RapportU G#4.50ObligatoriskH21
0003SeminarieuppgifterU G#3.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17