KURSPLAN

The Swedish Way - history, culture and governance in Sweden 7,5 Högskolepoäng

The Swedish Way - history, culture and governance in Sweden
Grundnivå, S0028N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
The course is an introduction to the Swedish society and the political and social system governing the country. Completing the course, the student should be able to:
- describe significant aspects of the Swedish society
- carry out comparative studies 
- perform and present written reports within given instructions and time frames

Kursinnehåll
The course consists of two parts. The first part introduces the Swedish society and the political and juridical system, its historical development and present organization. The emphasis is on the distinguishing features of the Swedish system. What is characteristic for the Swedish way of living and the Swedish governance system?The second part of the course consists of project work. The aim of the project is to pursue a comparative analysis of some aspect of the Swedish system and the conditions in the student’s home country. What are the differences and similarities between the two countries? The work result in a written report presented and discussed at a seminar.

Genomförande
Lectures which introduces the Swedish society and the political and juridical system, its historical development and present organization. There will also be study visits to local sites of interest. The students will also do a project work and present that at a seminar.

Examination
The course aim is examined through a report that is presented and discussed at a seminar.
The grades are Fail or Pass.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
This course is egual to S0001N and IES017.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Larsson, T., and H. Bäck (2008) Governing and Governance in Sweden. Lund: Studentlitteratur.
Lindbom, A. (2001) Dismantling the Social Democratic Welfare Model? Has the Swedish Welfare State Lost its Defining Characteristics? Scandinavian Political Studies 24 (3): 171-193.
Rothstein, B., and D. Stolle (2003) Introduction: Social Capital in Scandinavia. Scandinavian Political Studies 26(1):1-26.
Information and reports from official websites.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Rapport7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.