Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Statsvetenskap B, Uppsats

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0029N
Under kursens gång skall den egna nyfikenheten styra valet av en fråga som kan hanteras systematiskt och presenteras i en uppsats. Frågeställning måste baseras på det statsvetenskapliga ämnesområdet.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2013