Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete i statsvetenskap, kandidat

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0035N
Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att fritt och självständigt genomföra ett större uppsatsarbete.

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper kring politiska processer samt den statsvetenskapliga teoribildningen kring dessa. Ambitionen är att stimulera den studerandes självständighet med avseende på ämnesval, litteratur och analysmetoder.
Varje studerande skall författa en uppsats samt försvara denna vid ett uppsatsseminarium. Val av ämne, problemställning m.m. specificeras i en skriftlig promemoria, som diskuteras vid särskilda seminarier. Varje studerande kommer även att fungera som opponent på någon annans pm respektive uppsats.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Carina Lundmark

Carina Lundmark, Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492503