Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ljud i digitala spel 7,5 högskolepoäng

Audio in digital games
Grundnivå, S0039F
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ljudteknik motsvarande Ljudteknik 1 S0016F Digitalljudteknik, motsvarande Ljudteknik 2 S0017F Alternativt: Arbetslivserfarenhet kan ersätta formella förkunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten kan efter avslutad kurs redogöra för verktyg för hantering av ljud i digitala spel

Studenten kan diskutera och redogöra för ljudets roll i digitala spel

Studenten har förståelse för samverkan mellan ljud, spelmekanik och grafik

Studenten har förståelse för ljudberättande i digitala spel.

Studenten kan skapa ljud för digitala spel

Studenten kan arbeta med implementeringen av ljud i digitala spel


Kursinnehåll

Spelljudets historia

Skapandet av ljud för digitala spel

Verktyg för hantering av ljud i digitala spel

Branschkunskap – spelindustrin

Upphovsrätt


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar

Seminarier

Ljudläggning av digitala spel

Frivilligt studiebesök på företag inom spelindustrin till självkostnadspris


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Inlämningsuppgifter

Redovisning av slutprojekt


Övrigt

Egen dator med kapacitet att hantera spelverktyg


Examinator
Nyssim Lefford

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Collins, Karen. Game sound an introduction to the history, theory, and practice of video game music and sound design
Cambridge, Mass. : MIT Press, c2008
Available in the eLibrary

Zimmerman, Eric and Salen, Katie. The game design reader a rules of play anthology
Cambridge, Mass. : MIT Press,cop. 2006
Available in the eLibrary

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003SlutuppgiftU G#3.50ObligatoriskV14
0005InlämningsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH16
0006HemtentamenU G#1.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vi instiutionen konst, kommunikation och lärande 2012-04-26

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16