Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Utvärdering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0039N
Många samhällsvetare arbetar dagligen med att analysera och kritiskt granska olika verksamheters måluppfyllelse, effekter av beslut och förändringar. Kunskap om dessa frågor är därför både viktig och eftertraktad på arbetsmarknaden.

Kursen behandlar utvärderingens roll inom olika verksamheter och belyser de problem som en utredare möter. Vilket mål ska egentligen utvärderas, efter vilka kriterier och hur kan effekterna av en viss insats mätas? Efter avslutad kurs kan deltagarna kritiskt reflektera kring dessa frågor, de kan jämföra och värdera olika utvärderingsupplägg, samt planera en egen utvärdering. Kursen fokuserar på de speciella utvärderingsproblem som uppstår inom offentlig förvaltning men flertalet frågor har relevans också för privata organisationer.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mikael Sevä

Mikael Sevä, Biträdande universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492966