Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Identitet i det moderna samhället 7,5 högskolepoäng

Identity in the modern society
Grundnivå, S0040A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs redogöra för kunskaper om och ha förtrogenhet med hur identiteten blir till i ett modernt samhälle
  • hur ökad individualisering påverkar enskildas identitetsutveckling
  • hur krav och förväntningar skapar en ökad medvetenhet om den enskildes identitet
  • hur social, kollektiv och individuell identitet utvecklas i ett växelspel
Studenten ska visa prov genom skriflig redovisning en grundläggande förståelse för hur människors identitet utvecklas i ett samhälle där teknik och media fokuserar på den enskilda individen.

Kursinnehåll
Kursen behandlar hur människor utvecklar sin identitet, en individuell, kollektiv och social identitet, i ett modernt samhälle. Kursen tar upp hur den enskilda människan möter krav och förväntningar från det omgivande samhället med en ökad grad av individualisering. Kursen beskriver och analyserar teknikens betydelse för identiteten och hur media fokuserar på hur den enskilde tar ett ökat ansvar för sitt liv i ett nyliberalt klimat.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges som nätbaserad distanskurs. Kursrum kommer att finnas i Canvas. Kursen bygger på självständiga studier i dialog med lärare och medstudenter via Canvas och avslutas med en uppsats.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Inlämningsuppgift 2,5 hp och uppsats 5,0 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Saila Piippola

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bauman, Z (2002) Det individualiserade samhället, Daidalos, Göteborg, Sweden
Jenkins, R (1996) Social Identity, Routledge, UK
Stier, J (2003) Identitet människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, Sverige
Harvey, D. (2005) A Brief History of Neoliberalism, Oxford, UK (valda delar)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001RapportU G VG *5.00ObligatoriskH10
0002InlämningsuppgiftU G VG *2.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-08-21