Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Statsvetenskapliga metoder

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0041N
Kursen fokuserar kvantitativa och kvalitativa metoder samt tekniker för datainsamling tillämpade för det vetenskapliga studiet av politiska aktörer och fenomen.
Kursen fokuserar på det vetenskapliga metodtänkandet och behandlar några av de vanligaste metoderna inom statsvetenskapen, såväl kvalitativa som kvantitativa. Därutöver tar kursen upp olika tekniker för datainsamling samt ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Kursen varvar föreläsningar med seminarier och praktiska övningar.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492331
Rum: A316 - Luleå»
Charlotta Söderberg

Charlotta Söderberg, Universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492383
Rum: A318 - Luleå»