Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Fördjupning i statsvetenskaplig teori

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0042N
Kursen behandlar olika ansatser inom den samtida statsvetenskapliga teoribildningen. Ett antal centrala statsvetenskapliga teorier samt olika ansatser för att studera statsvetenskapliga problem behandlas.

Kursen ger fördjupade kunskaper i den statsvetenskapliga teoribildningen och disciplinens arbetssätt. Under momentet kommer ett antal alternativa och kompletterande ansatser att behandlas. Inom kursen tränas förmågan att beskriva, kategorisera, analysera och jämföra olika perspektiv och begrepp inom statsvetenskaplig teori samt att tillämpa de teoretiska kunskaperna för att formulera statsvetenskapliga problemställningar och studera empiriska processer. Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492332
Mikael Sevä

Mikael Sevä, Biträdande universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492966