Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Svenska språket, grundkurs

30 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0044P
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om svenska språket.
I kursen belyses språket utifrån flera perspektiv och de olika momenten behandlar språkets struktur, textanalys och stilistik, språkets historia samt sociolingvistik. Kursen är en distanskurs med två fysiska sammankomster per termin, övrig undervisning sker via digital lärplattform.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Annbritt Palo

Annbritt Palo, Universitetslektor, Utbildningsledare Fristående kurser, Språk fristående och valbara kurser

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492513