KURSPLAN

Ljudteknik för lärare i gymnasieskolan 7,5 högskolepoäng

Audio technology for teachers within upper secondary school
Grundnivå, S0046F
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avklarad kurs har studenten kunskaper inom ljudteknik som möter kunskapskraven för att undervisa de ljudtekniska delarna i gymnasieskolans kurs Musikproduktion 1 (kurskod MUSMUS01), det vill säga:

 • Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.
 • Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden. 
 • Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik.
 • Rumsakustik och ljudlära.
 • Inspelning av sång, akustiska och elektriska instrument.
 • Arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöregler med fokus på hörselvård.

Kursinnehåll
Ljudlära
Rumsakustik
Ljudteknisk utrustning för inspelning och scenframträdanden
Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar
Koppling och styrning av ljudutrustning vid scenframföranden
Musikinspelning, redigering och mix
Grundläggande ljuddesign vid livemusik
Örat och hörseln - ljudnivåer och hörselvård

Genomförande

Kursen genomförs på distans via LTUs lärplattform. Kursen genomförs med hjälp av:

 • Föreläsningar
 • Instuderingsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter
 • Projektarbete

Examination

Kursen examineras genom projektarbeten och inlämningsuppgifter.


Övrigt

Kursen förutsätter tillgång till följande utrustning:

 • Kondensatormikrofoner
 • Mikrofonstativ
 • Mikrofonkablage
 • Dator med tillhörande ljudinterface
 • Datorprogram för inspelning och redigerig av ljud
 • Mixerbord anpassat för scenljud
 • Högtalare anpassade för scenljud

Kursen har inga obligatoriska träffar.

Examinator
Tomas Johannesson

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Uppdateras inför kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#3.50ObligatoriskV21
0002ProjektarbeteU G#4.00ObligatoriskV21