Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska för internationella studenter 1 3 högskolepoäng

Swedish for International Students 1
Grundnivå, S0046P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande språkkunskaper. Studenten ska:
 • klara vardagliga språksituationer så studenten kan presentera sig själv och sin bakgrund på svenska
 • kunna läsa och förstå enkla svenska texter
 • kunna använda sig av grundläggande kunskap om svenska språkets struktur.

Kursinnehåll
I kursen ingår:
 • grundläggande grammatik som ordföljd i huvudsats, presens och pronomen.
 • grundläggande vokabulär.
 • tidsuttryck.
 • uttalsträning.
 • hörförståelser.
 • grundläggande vardagliga fraser.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom korta genomgångar och praktiska övningar för att studenten ska pröva och utveckla sina färdigheter i svenska. Studenten ska:
 • kunna återge vardagliga händelser både muntligt och skriftligt.
 • utföra muntliga och skriftliga uppgifter både individuellt och i grupp.
 • göra övningar i hörförståelse.
 • tillägna sig grundläggande grammatik.
 • utföra läsförståelseövningar.
Ett aktivt deltagande under lektioner samt självstudier är en förutsättning för att studenten ska tillägna sig den kunskap som krävs för ett godkänt resultat. Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen. Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinator
Katja Merkle Söderholm

Övergångsbestämmelser
Kursen S0046P motsvarar kursen SX008S

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl (2014). Rivstart A1+A2.Textbok. Natur och kultur: Stockholm. ISBN 978-91-27-4342-02 (kapitel 1-3).

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10