Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska språket, fortsättningskurs 30 Högskolepoäng

Swedish Language, Intermediate Course
Grundnivå, S0048P
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt S0044P Svenska språket, grundkurs eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • uttrycka sig föredömligt i tal och skrift med den klassiska retoriken som grund;
  • redogöra för språksituationen i Norden och för svenska dialekter;
  • ha grundläggande förståelse av danska och norska;
  • beskriva likheter och skillnader mellan våra grannspråk;
  • ha fördjupad förståelse för språket som system och språket som bruk;
  • redogöra för språkplanerings- och minoritetsspråkfrågor i ett modernt samhälle;
  • behärska grundläggande forskningsmetodik.

Kursinnehåll
Moment 1. Tala och skriva (7.5 Hp)
Retorik. Muntlig och skriftlig framställning. Redskap för språkfärdighet.

Moment 2 Språk i Norden och nordiska språk (7.5 Hp)
Språkfamiljen nordiska språk, språksituationen i Norden. Dialekter. Orientering om finska och samiska. Svenskans minoritetsspråk. Språkplanläggning.

Moment 3. Språk som system och språk som bruk (7.5 Hp)
Språkvetenskaplig fördjupning. Semantik. Grammatik. Pragmatik.

Moment 4. Uppsats (7.5 Hp)
Självständig språkvetenskaplig undersökning. Forskningsmetodik.

Genomförande
Kursen är en distansutbildning med 2 fysiska träffar per termin, övrig undervisning sker via internet.  Den lärarledda undervisningen består i huvudsak av korta föreläsningar, gruppövningar, litteraturseminarier samt examinationer. Kursen förutsätter ett aktivt studentdeltagande.

Examination
Moment 1
2 muntliga examinationer och 2 skriftliga essäuppgifter

Moment 2
1 hemtentamen och 1 quiz

Moment 3
1 projektarbete och 1 skriftlig analysuppgift

Moment 4
1 självständigt vetenskapligt arbete (B-uppsats)

Examinator
Nils Dverstorp

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur anges senast 10 veckor före kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig examination1.5U G VG
0002Muntlig examination2.0U G VG
0003Skriftlig essäuppgift2.0U G VG
0004Skriftlig essäuppgift2.0U G VG
0005Hemtenta5.5U G VG
0006Quiz2.0U G VG
0007Projektarbete3.5U G VG
0008Skriftlig analysuppgift4.0U G VG
0009Uppsats7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14