Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fördjupad sociologisk teori 7,5 högskolepoäng

Extended Sociological Theory
Grundnivå, S0049A
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt För tillträde till kursen gäller godkänt betyg i Grundläggande sociologisk teori (S0015A), Organisations- och arbetssociologi (S0016A), Grundläggande socialpsykologi (S0052A), Sociologiskt uppsatsskrivande (S0060A), Aktuell sociologisk forskning (S0061A), Modern Sociologisk teori (S0022A), Socialpsykologi II (S0025A), Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A). Det rekommenderas att studenterna har metodkunskaper motsvarande Grundläggande sociologisk metod (S0047A).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  • Studenten ska muntligt och skriftligt efter avslutad kurs kunna reflektera och analysera ett individuellt valt sociologiskt problem med sociologisk teori eller organisationsteori.
  • Studenten ska fördjupa sig inom ett valfritt modernt sociologiskt eller organisatoriskt teoriområde.
  • Studenten ska presentera sin uppsats och opponera på sina medstudenters uppsats, vilket ska ske på ett kritiskt och konstruktivt sätt.

Målet är att studenten ska efter avslutad kurs ha uppnått en fördjupad kunskap inom sociologisk teori och organisationsteori och kunna beskriva och analysera ett komplext teoretiskt sociologiskt problem.

Kursinnehåll
Kursen behandlar sociologisk teori och organisationsteori och avser att ge en fördjupad kunskap om sociologisk teori och organisationsteori. Kursen lägger tonvikt vid jämförelse och kritisk granskning av moderna sociologiska verk.

Genomförande
Ges huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Examination sker genom redovisning av filmanalys och skriftlig och muntlig presentation.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med S0024A eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Ersätter S0024A

Examinator
Kristina Johansson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0049A motsvarar kursen S0024A

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersen, H. & Kaspersen, L.B. (red.) (2007). Klassisk och modern samhällsteori. (3., [utvidgade och rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Urval)
Hedenus, A., Björk, S. & Shmulyar Gréen, O. (red.) (2015). Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. (Urval)
Ahmed, Sara. (2011). Vithetens hegemoni. Hägersten: Tankekraft.
Bauman, Zygmunt (2002). Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos.
Latour, Bruno (1987). Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.
Acker, Joan (2006). Class questions: feminist answers. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006UppsatsU G VG *4.50ObligatoriskV17
0007FilmanalysU G#1.50ObligatoriskV17
0008SeminarierU G#1.50ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2012-03-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-11-06