Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Praktisk retorik 7,5 Högskolepoäng

Practical rhetoric
Grundnivå, S0050P
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna  

Framföra förberedda tal enligt grundläggande klassisk retorik

Analysera kommunikationsprocesser och retoriska yttringar i dagens samhälle

Redovisa och tillämpa en personligt förankrad strategi för att utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga.

Ge konstruktiv respons på andras tal.


Kursinnehåll

Retorikens grunder. Talgenrer. Den klassiska retorikens övertygelsemedel. Talförberedelsen. Presentationstekniska hjälpmedel. Talövningar. Retorikanalys.


Genomförande
Föreläsningar, workshops. talövningar, presentationer.

Examination
Muntliga presentationer med responsarbete motsvarande 6,5 hp. Skriftliga inlämningsuppgifter motsvarande 1 hp.

Examinator
Annbritt Palo

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fischer, Otto, Mehrens, Patrik & Viklund, Jon (red.) (2014). Retorisk kritik : teori och metod i retorisk analys. Ödåkra: Retorikförlaget.
Hellspong, Lennart. 2011. Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. 3 uppl. (355 s.)
Hellspong, Lennart. 2011. Konsten att tala. Övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. 3 uppl. (168 s.)
Lindstedt, Inger. 2015. Talarens hantverk: att göra framgångsrika presentationer. Lund: Studentlitteratur. (220 sidor)

Maximalt 50 sidor tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntliga presentationer med responsarbete6.5U G VG
0002Skriftliga inlämningsuppgifter1.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-11-03