Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kreativt skrivande 30 högskolepoäng

Creative Writing
Grundnivå, S0052S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs har studenten
  • utvecklat sina hantverksmässiga färdigheter i skönlitterärt skrivande genom systematiskt responsarbete och visad teoretisk förståelse och tillämpning av begrepp inom narrativ teori.
  • utvecklat sin förmåga att analysera och bearbeta sina egna texter utifrån responsarbetet med egna och andras texter
  • utvecklat sin personliga stil, utifrån teoretisk och praktisk förståelse av grundläggande stilistiska begrepp.

Kursinnehåll
Kursen innehåller skrivövningar, responsarbete och textuppgifter som kombinerar olika skrivverktyg med bl a självbiografiskt skrivande och att skriva i en populärgenre. Textuppgifterna ger även deltagaren möjlighet att prova på, förutom prosa, även lyrik och dramatik. Kursen innehåller även en uppgift som innebär att lägga upp planeringen inför ett kommande längre manusarbete. Diskussionsuppgifter görs i anslutning till textuppgifter och övningar.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen är indelad i fyra moment. 1 Narrativ teori och metod, 2. Stilanalys, teori och praktisk användning i eget skönlitterärt skrivande, 3. Intertextualitet och återanvändning av litteratur, 4. Konstnärliga och stilistiska aspekter i skönlitterärt skrivande - vägen från teori till praktik. Undervisningen består i förberedelser för textuppgifterna, responsarbete i grupp, och deltagande i diskussionsuppgifter. Kursen genomförs via lärplattform och är helt internetbaserad. Samtliga moment ger deltagaren möjlighet att prova på, förutom prosa, även lyrik och dramatik. Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För att bli godkänd krävs aktivt deltagande i undervisningen och fullgjorda textuppgifter. 

Restriktion:
Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Övrigt

Dessutom läses två valfria romaner i anslutning till två av textuppgifterna.


Övergångsbestämmelser
Kursen  motsvarar kursen S0017S.

Examinator
Caroline Graeske

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Granwald, Therése. Kreativt skrivande. Studentlitteratur. 2019. ISBN 978-91-44-12600-5

Johansson, Anna. Narrativ teori och metod. Studentlitteratur. 2012. ISBN 978-91-44-03500-0

Kjersén-Edman, Lena. Böcker som samtalar. Btj förlag. 2011. ISBN 978-91-7018-698-1

King, Stephen. Att skriva – en hantverkares memoarer. Albert Bonniers förlag. 2017. ISBN 978-91-0-016994-7

Pusztai, Istvan. Berättarteknik – dramaturgiska begrepp från A till Ö. Recito förlag. 2013. ISBN 978-91-7517-347-4

Rosengren, Richard. Karaktärer, repliker, dialoger. Studentlitteratur. 2015. ISBN 978-91-44-05483-4

Tollström, Catrine. Fängsla dina läsare. Chill textstudio. 2017. ISBN 978-91-984041-0-4

Öhman, Anders. Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia. Lund:
Studentlitteratur. 2002.

Kompendium i kreativt skrivande. Tillhandahålles av institutionen.

Utöver detta tillkommer två valfria romaner i anslutning till två av textuppgifterna.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Inlämningsuppgifter 1U G#7.50ObligatoriskH17
0007Inlämningsuppgifter 2U G#7.50ObligatoriskH17
0008Inlämningsuppgifter 3U G#7.50ObligatoriskH17
0009Inlämningsuppgifter 4U G#7.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2010-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10