Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Kreativt skrivande 3

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0056S
Fördjupad kurs i skönlitterär gestaltning. I kursen ingår att utveckla ett eget längre manus i lyrik, prosa eller dramatik, vilket kan vara påbörjat före kursen.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2016